WAŻNE TERMINY

Dodana: 23 marzec 2021 07:39

WAŻNE TERMINY

NIE ZAPOMNIJ DOPEŁNIĆ OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO!

Właściciele jednostek pływających, które NIE PODLEGAŁY OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI PRZED 1 SIERPNIA 2020 ROKU, tj. wejściem w  życie nowych przepisów, powinni je zarejestrować DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

W okresie przejściowym, dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, a  właściciele jednostek pływających muszą je na nowo zarejestrować z  wykorzystaniem Systemu REJA24 zgodnie z  terminami wskazanymi poniżej.

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru             Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

do 1 stycznia 2000 roku                                                               do 31 lipca 2021 roku

do 1 stycznia 2006 roku                                                               do 31 stycznia 2022 roku

po 1 stycznia 2006 roku                                                               do 31 stycznia 2023 roku