Informacja o karach

Dodana: 30 grudzień 2019 08:15

Uprzejmie informujemy, że kary pieniężne  za niedotrzymanie terminu

30 dni na zarejestrowanie pojazdu będą dotyczyły pojazdów sprowadzonych oraz nabytych, zbytych po dniu 31.12.2019 r.

Do wszelkich spraw zaistniałych  przed 31.12.2019 r. kary nie będą nakładane.