BONY na SZKOLENIA

Dodana: 29 listopad 2018 15:27

 Informujemy, że Punkt Obsługi Uczestnika Projektu w Łapach będzie zamknięty w dniach 11.09.2019 r. - 12.09.2019 r. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ostatniej rekrutacji, będą mogły składać dokumenty w Punkcie w Łapach od 13.09.2019 r. Istnieje także możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Punkcie w Białymstoku – ul. św. Rocha 3. Przepraszamy za niedogodności.

Informujemy, że w lipcu zmieniają się godziny otwarcia Punktu Obsługi Uczestnika Projektu przy ulicy św. Rocha 3 w Białymstoku:

poniedziałek-czwartek 8.00-18.00

piątek 8.00-16.00

Godziny pracy Punktu Obsługi Uczestnika Projektu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 w Łapach:

poniedziałek, środa, czwartek 15:15 - 18:00

wtorek 15:30 - 18:15

piątek 16:00 - 18:00

Wznowienie rekrutacji              

W dniu 9 września 2019 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” i „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”

W oparciu o § 5 ust. 2 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie nabór w ramach poddziałania 3.2.1 skierowany jest wyłącznie do osób, które spełniają minimum jedno z niżej wskazanych kryteriów:

  1. Osoby powyżej 50 roku życia
  2. Osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, liceum/ technikum.

www.bonynaszkolenia.pl

Komitet Sterujący projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” uchwałą nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. wydłużył termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do Punktów Obsługi Uczestników Projektu przez Uczestników projektu, którzy w dniu 15 stycznia 2018 r. utworzyli konto w systemie dostępnym na stronie www.bonynaszkolenia.pl i uzyskali pozytywną wstępną ocenę wniosku z 3 dni do 10 dni.

 <treść uchwały do pobrania>

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Lider projektu: Powiat Sokólski

Partnerzy:

  1. Powiat Białostocki
  2. Miasto Białystok
  3. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

Wartość projektu:

Poddziałanie 3.2.1:  37 265 558,33 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie:

Poddziałanie 3.2.1:  33 539 002,20 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  16 617 090,60 PLN

<Dokumentacja do pobrania>

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę  www.bonynaszkolenia.pl 

Warunkiem udziału w projekcie jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/