Zakończenie nauki przez uczniów klas maturalnych w ZSM

Dodana: 27 kwiecień 2020 08:25

Tradycyjnie to czas uroczystości szkolnych, oficjalnych pożegnań, podziękowań, ostatnich spotkań w klasach z wychowawcami.  W tym roku nie dane jednak było maturzystom wspólne spotkanie i pożegnanie.  24.04.2020 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu technika,  zastąpił - zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - odbiór dokumentów w kancelarii szkoły. „Młodzież miała maseczki i rękawiczki,  poza tym każdy odbierał  świadectwo o innej, ustalonej godzinie” – wyjaśnia dyrektor ZSM Dorota Kondratiuk.

A wspólne pożegnanie? I na to znalazł się sposób. Na szkolnym profilu FB udostępniony został,  przygotowany specjalnie na tę okazję album - wspomnienia ze wspólnie spędzonych czterech lat. W ten sposób Dyrekcja, Wychowawcy i nauczyciele ZSM pożegnali się ze swoimi wychowankami, dziękując jednocześnie za wspólnie spędzony czas…