Projekt wartości 4 mln zł w dwóch szkołach Powiatu Białostockiego

Dodana: 5 sierpień 2020 13:36

Podniesie się jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Doposażone będą pracownie i warsztaty obu szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki, młodzież będzie mieć m.in. zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe, a 6 nauczycieli przejdzie szkolenia i studia podyplomowe. Wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Wartość projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” to 4 mln zł. (3 mln zł doposażenie szkół, 1 mln doskonalenie zawodowe i stypendia). Wkład własny Powiatu Białostockiego wyniesie 450 tys. zł.

Projekt został zatwierdzony w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Starosta Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali (4.08.2020 r.) pełne dokumentacje, by móc je teraz przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie podpisana będzie umowa na dofinansowanie i realizację projektu.

Zespół Szkół Mechanicznych planuje utworzyć klasę o profilu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomysłodawcą był starosta Perkowski, który wyjaśnia, że warto dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, a po tym kierunku młodzi ludzie bez problemu znajdą zatrudnienie. W ramach Projektu planowane są: dostosowanie i zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej w ZSM oraz dostosowanie i zakup wyposażenia do 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W ramach Projektu przewidziano też m.in. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, kursy i szkolenia w podziale na zawody, kursy przygotowawcze do matury (z matematyki, angielskiego, informatyki), warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek, wycieczki do firm, pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych.

 

Projekt, którego autorem jest Paweł Lange – Kuczyński ma być realizowany w latach 2020- 2022. Zakończenie przewidziano na 31.08.22 r.