Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach w nowym roku szkolnym

Dodana: 1 wrzesień 2020 11:04

31.08.2020 w spotkaniu, organizowanym w Starostwie w Białymstoku w związku z pandemią Covid-19, wzięli udział: starosta Jan Bolesław Perkowski, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku Waldemar Kulesza, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Turczewska, dyrektorzy szkół średnich prowadzonych przez Powiat Białostocki, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym Agnieszka Polińska, przedstawicielka SP ZOZ Łapy Bożena Kostro i kierownik Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Piotr Łapiński. Omawiano zagrożenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i sposób postępowania, w razie stwierdzenia przypadku zakażenia w placówce. Zgodnie z zaleceniem, wyjątkowo surowy reżim sanitarny należy utrzymywać w pierwszej połowie września, gdyż część osób będzie bezpośrednio po powrocie z wakacji.

31.08 za pośrednictwem Starostwa rozdawane były termometry do pomiaru temperatury dzieciom i kadrze, które przekazał Urząd Wojewódzki. Trafią do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich na terenie powiatu białostockiego.