Będzie remont dwóch sal ZS w Czarnej Białostockiej

Dodana: 8 październik 2020 14:48

Dobra wiadomość dla uczniów i kadry Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Wyremontowane będą dwie sale lekcyjne placówki. Zarząd Powiatu Białostockiego zdecydował (6.10.2020 r.) o przesunięciach w budżecie i wygospodarował na ten cel 47 tys. zł. - W planach jest zwiększenie kwoty o kolejne 40 tys. zł, ale tu decyzję musi podjąć Rada Powiatu – informuje starosta Jan Bolesław Perkowski. Przeznaczone do remontu sale mają zniszczone ściany, tablice i ławki. W poprzednich kadencjach dyrekcja ZS miała do dyspozycji niewielką kwotę pieniędzy na remonty rocznie, dlatego były one wykonywane we własnym zakresie, uczniowie malowali ściany np. w czasie ferii zimowych.

Wkrótce to się zmieni, w jednej z sal będzie pracownia informatyczna (i nowe komputery), w drugiej powstanie Eko Centrum. - Nauka w nich stanie się komfortowa, mamy nadzieję, że dzięki temu szkoła przyciągnie większą liczbę uczniów – podkreśla starosta, który wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Białostockiego Zenonem Żukowskim oglądał wnętrze szkoły. Dyrektor ZS Annie Matląg udało się poczynić pewne oszczędności, władze Powiatu liczą także na pomoc finansową Gmina Czarna Białostocka. Burmistrz Jacek Chrulski ma przedstawić Radzie Gminy propozycję przeznaczenia na ten cel 10 tys. zł. Z kolei na przyszły rok starosta zapowiada starania, by wyremontować korytarz na I piętrze podległej Powiatowi Białostockiemu szkoły