3,5 mln zł z funduszy unijnych na nowy wymiar edukacji w Łapach

Dodana: 29 marzec 2021 15:33

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach.

Obie placówki są zarządzane przez Powiat Białostocki. Umowę w sprawie dofinansowania podpisał w piątek (26.03) ze starostą i wicestarostą Powiatu Białostockiego marszałek województwa Artur Kosicki. W ramach projektu będą wyposażone pracownie, m.in. mechaniczna, energii odnawialnych, pracownica samochodowa i elektryczna.

- Każda złotówka pozyskana na kształcenie zawodowe jest bardzo ważna. Realizacja tych inwestycji podniesie atrakcyjność edukacji zawodowej, a to nie byłoby możliwe bez wsparcia z funduszy unijnych. Dlatego dziękuję zarządowi województwa za te kolejne umowy – mówił Jan Bolesław Perkowski, Starosta Powiatu Białostockiego.

Satysfakcji z otrzymanego dofinansowania nie krył Roman Czepe, Wicestarosta Białostocki. -  Bardzo ważne, że pieniądze na kształcenie zawodowe idą w teren – podkreślał.

67 uczniów tej szkoły weźmie udział w stażach zawodowych oraz w zajęciach nadających uprawnienia zawodowe. Z kolei nauczyciele kształcenia zawodowego skorzystają ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Koszt realizacji tego projektu wynosi 4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPOWP wyniesie 3,5 mln zł. (3 mln zł doposażenie szkół, 1 mln doskonalenie zawodowe i stypendia). Wkład własny Powiatu Białostockiego wyniesie 520 tys. zł.

Pieniądze na poprawę jakości kształcenia zawodowego otrzymała również z EU inna szkoła – Zespół Szkół Elektrycznych przy Alei 1000−lecia Państwa Polskiego w Białymstoku.  Zostanie tam wybudowane i wyposażone Centrum Kształcenia Zawodowego. Wartość tego projektu wynosi blisko 40 mln zł, a dofinansowanie RPOWP to 32,2 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu 2022 roku.