3,5 mln zł dla szkół branżowych w Łapach

Dodana: 3 luty 2021 10:21

Dotację w wysokości 3,5 mln przyznał dwóm szkołom Powiatu Białostockiego Zarząd Województwa Podlaskiego. Pieniądze będą przeznaczone na poprawę jakości kształcenia zawodowego, a pochodzą z funduszy unijnych. Projekt pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” dotyczy Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego.

Doposażone będą pracownie i warsztaty obu tych szkół, 6 nauczycieli przejdzie szkolenia, kursy i studia podyplomowe, a młodzież będzie miała m.in. zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe. Wartość projektu to 4 mln zł (3 mln zł doposażenie szkół, 1 mln doskonalenie zawodowe i stypendia). Wkład własny Powiatu Białostockiego wyniesie 520 tys. zł.

- Projekt umożliwi uczniom zdobycie dodatkowych kompetencji, nowych kwalifikacji. Nasz lokalny rynek pracy zyska świetnie wykształconych pracowników – mówi Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

ZSM chcąc dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, utworzy klasę o profilu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Autorem pomysłu jest starosta białostocki Jan Bolesław Perkowski. Jak podkreśla, że po tym kierunku młodzi ludzie bez problemu znajdą pracę. W ramach Projektu planowane są: dostosowanie i zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej w ZSM oraz dostosowanie i zakup wyposażenia do pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej i energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach.

W ramach Projektu przewidziano też m.in. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, kursy i szkolenia dla uczniów w podziale na zawody, kursy przygotowawcze do matury (z matematyki, angielskiego, informatyki), warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wycieczki do firm, pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych. Łapski Projekt ma być realizowany w latach 2021- 2023.

- Jestem bardzo zadowolony, projekt ten wielokrotnie poprawialiśmy, tak by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom uczniów i szkół - informuje wicestarosta Roman Czepe.

Wybór projektu do dofinansowania musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), ponieważ dofinansowanie pochodzi z puli wydzielonej w ramach programu regionalnego właśnie dla BOF.