Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. Ostatnia aktualizacja porozumienia została zawarta w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Adres placówki:
Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
tel. 85 67-67-265 lub 85 67-67-267
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

kierownik biblioteki: Małgorzata Rokicka -Szymańska
Czytaj więcej...

Biblioteki

 • „Region i regionalizm w bibliotece” - szkolenie online

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-12-10 11:59:20

  Książnica Podlaska wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowali doskonalenie zawodowe ph. „Region i regionalizm w bibliotece”. Wśród uczestników był Roman Czepe.

 • E-konferencja Bibliotek Publicznych „Literackie inspiracje”

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-11-18 09:46:01

  Książnica Podlaska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, zorganizowała XI Regionalną Konferencję Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego ph. „Literackie inspiracje”. Spotkanie rozpoczęło się rozstrzygnięciem konkursu pn. Literacka gra biblioteczna.

 • Szkolenie „Między słowami, a obrazem – warsztaty z czytania wrażeniowego”

  Ilustracja do artykułu Canva - Books in the Library.jpg
  2020-10-06 13:38:49

  Książnica Podlaska w Białymstoku zaprosiła na wirtualne doskonalenie zawodowe pod hasłem „Między słowami, a obrazem – warsztaty z czytania wrażeniowego” z pisarką Lidią Iwanowską – Szymańską.

 • Konkurs „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” – rozstrzygnięcie

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-23 15:13:29

  Książnica Podlaska (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy z Powiatem Białostockim i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała powiatowy konkurs literacko-plastyczny ph. „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”. Wpłynęło 29 prac z 11 gmin powiatu białostockiego.

 • Szkolenie online bibliotekarzy w ramach DKK

  Ilustracja do artykułu szkolenie komputer..jpg
  2020-09-21 08:13:06

  Książnica Podlaska w Białymstoku w ramach działań Dyskusyjnych Klubów Książki zaprosiła bibliotekarzy, moderatorów na wirtualne doskonalenie zawodowe ”Rozwijanie kompetencji czytelniczych małych dzieci, czyli mała sprawa - duża waga”. Z propozycji skorzystało 55 osób.