Aktualności

 • XXXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

  Ilustracja do artykułu sesja.png
  2020-09-08 14:57:16

  Informuję, iż 17 września 2020 roku o godz. 15:00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 • Komputery do nauki zdalnej w Domu Dziecka w Krasnem

  Ilustracja do artykułu 20200907_102200 - 1.jpg
  2020-09-08 12:06:30

  Wychowankowie dwóch Domów Dziecka w Krasnem w razie konieczności nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. 41 zestawów trafiło do placówki, prowadzonej przez Powiat Białostocki.

 • Poświęcenie Sztandaru Klubu WIR w Sokołach

  Ilustracja do artykułu 2 - 1.jpg
  2020-09-08 09:55:24

  W intencji Ojczyzny modlili się uczestnicy mszy św. w Bazylice w Sokołach, połączonej z poświęceniem sztandaru Koła Terenowego Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych. Byli tam również przedstawiciele Powiatu Białostockiego.

 • Komputery do Domu Dziecka w Supraślu

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 15:14:21

  Wychowankowie Domu Dziecka w Supraślu w razie konieczności nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. 24 zestawy trafiły już do placówki, prowadzonej przez Powiat Białostocki.

 • Ponad 11 mln zł dla Powiatu Białostockiego na przeciwdziałanie skutkom Covid-19

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:09:07

  Powiat Białostocki znalazł się wśród trzech podlaskich samorządów z największym wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 otrzymał 11,3 mln zł.

 • Centralna inauguracja roku szkolnego w Łapach

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:08:51

  W obecności uczniów klas pierwszych, zaproszonych gości, w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach zainaugurowano nowy rok szkolny. Były to centralne uroczystości, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

 • Jubileusz prawosławnej parafii w Mostowlanach w gminie Michałowo

  Ilustracja do artykułu a.JPG
  2020-09-04 11:08:39

  W Mostowlanach obchodzono trzy jubileusze: 480-lecia istnienia Parafii Prawosławnej, 180-lecia budowy cerkwi parafialnej Św. Ap. Jana Teologa i 30-lecie kapłaństwa ks. proboszcza prot. Sławomia Jakimiuka. W obchodach z ramienia Powiatu Białostockiego uczestniczył wicestarosta Roman Czepe.

 • Uroczystości 40-lecia NSZZ „Solidarność” w Świętej Wodzie z udziałem wicestarosty

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-04 11:05:34

  W Sanktuarium w Świętej Wodzie sprawowana była uroczysta msza w 40 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W uroczystości brał udział wicestarosta Roman Czepe¸ który w latach 80. był działaczem Związku.

 • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach w nowym roku szkolnym

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-09-01 11:04:11

  Jak w nowym roku szkolnym zapewnić bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych? Nad tym zastanawiali się członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • Starosta na sesji Rady Gminy w Gródku

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2020-08-31 13:32:14

  Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i radny Henryk Suchocki byli gośćmi sesji Rady Gminy Gródek. Zgodnie z obietnicą, starosta odwiedził kolejną gminę, by przysłuchiwać się obradom radnych i poznawać problemy mieszkańców.