Aktualności

 • XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

  Ilustracja do artykułu radapowiatu.png
  2021-04-14 07:31:45

  22 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji).

 • Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sferze kultury i sztuki

  Ilustracja do artykułu konkurs kuktura.jpg
  2021-04-13 14:10:35

  Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwałę o wyborze ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu konk sport.JPG
  2021-04-13 14:07:59

  Zarząd Powiatu Białostockiego podjął uchwałę o wyborze ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

 • Przejścia dla pieszych w powiecie mają być bezpieczniejsze!

  Ilustracja do artykułu b.jpg
  2021-04-09 14:14:05

  Powiat Białostocki złożył 32 wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, by poprawić bezpieczeństwo pieszych, przechodzących przez jezdnie. W głównej mierze skupiono się na obiektach, które już istnieją przy szkołach i przedszkolach.

 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  Ilustracja do artykułu nieruchomosci.png
  2021-04-09 14:13:50

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha.

 • Kwalifikacja wojskowa 2021

  Ilustracja do artykułu 001.jpg
  2021-04-09 14:13:41

  Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie oceniają stan zdrowia potencjalnych żołnierzy. Przed Powiatową Komisją Lekarską przy ul. Warszawskiej w Białymstoku będzie musiało się stawić 1228 osób.

 • Zarząd Powiatu obrady

  Ilustracja do artykułu 170175768_2905252376385833_483896463265327294_n.jpg
  2021-04-08 14:53:39

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3 Maja o pow. 0,0961 ha. Działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Nowe inwestycje w powiecie białostockim dzięki RFIL

  Ilustracja do artykułu b.jpg
  2021-04-06 09:46:45

  Dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych możliwe będą kolejne inwestycje, planowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku i gminy powiatu białostockiego. Jest ich w sumie 5. Wsparcie przyznane na inwestycje Powiatu Białostockiego to 3,8 mln zł.

 • Narodowy Program Szczepień – zmiany w II kwartale

  Ilustracja do artykułu szczep0.jpg
  2021-03-31 15:18:30

  Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku program szczepień wchodzi w nową fazę. Zakłada ona m.in. utworzenie samorządowych punktów szczepień.

 • 3,5 mln zł z funduszy unijnych na nowy wymiar edukacji w Łapach

  Ilustracja do artykułu a.jpg
  2021-03-29 15:33:46

  Inwestycja ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Obie placówki są zarządzane przez Powiat Białostocki.