Gospodarka Nieruchomościami

 • Pomoc przedsiębiorcy

  2020-04-14 12:28:05

  Zarząd Powiatu Białostockiego wprowadził w okresie od 14 marca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku szczególną formę pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 • ODWOŁANIE PRZETARGU

  2020-04-01 08:10:23

  Zarząd Powiatu Białostockiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Wasilkowie, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha.

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2020-03-27 08:18:16

  Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zalesiany, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 132/15 o pow. 0,0310 ha, stanowiącą nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2020-03-27 07:42:43

  Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zalesiany, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 132/11 o pow. 0,0202 ha, stanowiącą nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

  2020-03-03 12:28:32

  ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wasilkowie przy ul. Jurowieckiej, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3 o pow. 0,1944 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00197958/5