Gospodarka Nieruchomościami

 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  Ilustracja do artykułu nieruchomosci.png
  2021-04-09 14:13:50

  Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

  2021-02-17 08:10:59

  Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.) działka nr 108/65 jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  2021-02-16 13:28:52

 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  2021-02-12 08:30:26

  Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy powierzchni użytkowej 4 m², na okres 3 lat.

 • WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

  2021-01-29 14:01:32

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.