XXXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 23 październik 2020 12:36

Powiat Białostocki wesprze Szpital Psychiatryczny w Choroszczy w walce z koronawirusem. 22.10.2020 r. radni zdecydowali o przekazaniu na zakup środków ochrony indywidualnej w SPP ZOZ w Choroszczy 20 tys. zł. Dotacja trafi tam za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego WP w Białymstoku.

Podczas XXXIV zdalnej sesji Rada Powiatu Białostockiego zdecydowała również o zmianach w budżecie. Dotyczą one m.in. przekazania przez Gminę Turośń Kościelna 20 tys. zł na działalność SP ZOZ w Łapach. Co roku z usług szpitala korzysta ok.250 mieszkańców tej gminy. Szpital Powiatowy wsparły w tym roku również gminy: Suraż (10 tys. zł), Poświętne (40 tys. zł), gmina Łapy (500 tys. zł)

Radni wyrazili też zgodę na lokalizację lądowiska dla śmigłowców LPR przy SP ZOZ Łapy. Radni zdecydowali też o przekazaniu 50 tys. zł na remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.

Na początku października Zarząd Powiatu przekazał na remont innej sali w ZS 47 tys. zł.

Radni zatwierdzili także plan naprawczy Szpitala Powiatowego w Łapach. Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Zenon Żukowski złożył też pod koniec sesji życzenia tym radnym, którzy pracują w zawodzie nauczyciela, w związku z przypadającym niedawno Dniem Edukacji Narodowej.