XXXII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 18 wrzesień 2020 12:49

Powiat Białostocki wsparł finansowo Powiat Przemyski, w walce ze skutkami niedawnego żywiołu. W czerwcu 2020 w wyniku powodzi w gminach tego powiatu powstało wiele zniszczeń, trzeba naprawić m.in. drogi i mosty. Rada Powiatu Białostockiego zdecydowała podczas zdalnej sesji 17 września 2020 r. o przekazaniu na pomoc w odbudowie zniszczeń 30 tys. zł.

Radni podjęli też decyzję o sfinansowaniu zakupu nowej pralnico-wirówki przemysłowej do Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. - To pokłosie niedawnej wizyty w DPS. Użytkowaną teraz pralnicę należy wymienić jak najszybciej, gdyż ma ponad 20 lat, często się psuje i pobiera zdecydowanie zbyt dużo wody – argumentował podczas sesji starosta Jan Bolesław Perkowski. Zakup będzie częściowo sfinansowany dzięki oszczędnościom po przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w DPS w Czerewkach.