XXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

Dodana: 25 marzec 2020 11:29

24 marca 2020 r. odbyła się XXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego. Radni otrzymali środki ochrony, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Rada Powiatu udzieliła dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży (szpital jednoimienny), z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury, niezbędnych do leczenia osób zakażonych. Na ten cel z budżetu Powiatu przeznaczono 40 000 zł. Radni dokonali też innych zmian w budżecie, związanych m.in. z nowymi inwestycjami, produkcją tablic rejestracyjnych, a także zwrotem do Funduszu Dróg Samorządowych części dotacji w związku z oszczędnościami po 3 przetargach. „Tych zmian mogą dokonać tylko radni, dlatego zwołanie sesji było konieczne – wyjaśnia starosta Jan Bolesław Perkowski.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Białostockiego wystąpił o wprowadzenie zmian w statucie, tak by kolejne sesje w związku z epidemią można było organizować zdalnie i radni nie musieli spotykać się w jednej sali. „Nie czekamy na zmiany ustawowe, skoro już takie rozwiązania statutowe przyjęły niektóre gminy i powiaty w kraju” – stwierdził wicestarosta Roman Czepe.