XXIII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 21 luty 2020 13:15

20.02.20202 r. podczas XXIII sesji Rada Powiatu Białostockiego m.in. przyjęła stanowisko w sprawie inicjatywy, dotyczącej wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa przez Parlament Europejski. W stanowisku czytamy :

Rada Powiatu Białostockiego, reprezentująca mieszkańców powiatu, wyraża zaniepokojenie inicjatywą części posłów Parlamentu Europejskiego, zmierzającą do wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, który pozwoliłby ograniczyć jego spożycie w Unii Europejskiej, a – co za tym idzie – zmniejszeniu uległaby emisja CO2.

Pomysł opodatkowania cen mięsa uważamy za nieracjonalny. Nie będzie miał większego wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Według danych UE produkcja zwierzęca ma zaledwie czteroprocentowy udział w emisji CO2, a kraje unijne emitują ponad trzykrotnie mniej niż same Chiny. Wprowadzenie podatku uderzy bezpośrednio w branżę mięsną, której koszty produkcji znacznie wzrosną, co przyczyni się do spadku opłacalności hodowli i przetwórstwa. Już obecnie kraje UE produkują drożej mięso i wyroby pochodzenia zwierzęcego niż kraje trzecie, z powodu obowiązujących je wyższych standardów, jak: sposoby żywienia, dobrostan zwierząt, identyfikowalność, itd.

Po wprowadzeniu podatku, produkcja zwierzęca i zakłady przetwórstwa mięsa znajdą dość szybko lokalizację poza granicami UE, w krajach, gdzie nie przejawia się troski o emisję gazów cieplarnianych.

Sprzeciwiamy się inicjatywie podatkowej, której wprowadzenie pozbawi pracy rolników, przyczyni się do upadłości gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mięsa. Wzrośnie natomiast import wyrobów gorszej jakości, narażając zdrowie konsumentów.

Walka z emisją gazów cieplarnianych powinna iść w innym kierunku, w którym pomaga się rolnikom i przemysłowi w budowaniu biogazowni oraz poprzez inne inwestycje, wspomagające obniżkę emisji gazów w produkcji zwierzęcej. Dodatkowo, będą one przynosiły rolnikom dochody ze sprzedaży energii odnawialnej. Dodatkowym problemem jest uzyskanie zezwoleń środowiskowych, a także, co nie mniej ważne, opór społeczny wobec tych inwestycji. Właściwe jest rozważenie odpowiednich zmian w przepisach prawa, dotyczących inwestycji w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, tak aby proekologiczne rozwiązania w tym obszarze zostały odbiurokratyzowane i mogły zostać szybko i bezproblemowo wdrożone.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie na rok 2020, w związku z wydatkami na przebudowę dróg i na inwestycje w szpitalu. Rada Powiatu uznała też za bezzasadną skargę mieszkańców gminy Czarna Białostocka na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.