XX sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 20 grudzień 2019 14:00

To największy w historii Powiatu Białostockiego budżet bez kredytu - podkreślają starosta Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. Na czwartkowej ( 19.12.2019 r.) sesji radni powiatowi jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok. Dochody mają wynieść ponad 144,5 mln zł, wydatki ponad 160 mln zł. Z tego wydatki inwestycyjne (wraz z dotacjami) pochłoną 64 mln zł. Najwięcej, ok 90% tej kwoty radni przeznaczyli na drogi, ponadto na pomoc społeczną, zdrowie oświatę, sport i inne. Zarząd Powiatu Białostockiego dziękuje radnym, że poparli budżet jednogłośnie.

Radni wyrazili też zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach o rok terminu spłaty pierwszej i każdej kolejnej raty należności z tytułu zawartej 2 lutego 2016 r. z Powiatem Białostockim umowy pożyczki na kwotę 1 721 000 zł. - Dzięki odroczeniu szpital będzie mógł dalej funkcjonować w sposób niezachwiany – argumentowała na sesji dyrektor SP ZOZ Łapy Urszula Łapińska.

Radni wyrazili też zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości, obejmującej grunt zajęty pod schody prowadzące do kościoła, skarpę i mur oporowy, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej w obrębie Płonka Kościelna, gm. Łapy, oznaczonej jako działka nr 625/5 o powierzchni 0,0475 ha na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej.

Na wniosek gminy Łapy radni wyrazili też zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, zajętej pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej
w obrębie Płonka Kościelna, na rzecz Gminy Łapy.

Radni podczas sesji podziękowali też za pracę, odchodzącym na emeryturę dwóm pracownicom starostwa: Marii Marciszewskiej - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, która przepracowała w Starostwie 20 lat. Podziękowania dostała też Hanna Tołłoczko - dyrektor Wydziału Organizacyjnego, której staż pracy w Starostwie to 15 lat. Obie panie dostały albumy i kwiaty.