XVII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 5 listopad 2019 14:25

31.10.2019 r. radni powiatowi dyskutowali m.in o planach wprowadzenia systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa, był też omawiany Program Naprawczy SP ZOZ w Łapach. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat a także Poradni pedagogiczno-psychologicznych w Białymstoku i Łapach mówili o pracy placówek w roku szkolnym 2018/2019. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program przewiduje, że osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym będzie mogła skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw, związanych z koniecznością wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Radni Powiatu Białostockiego zdecydowali też o przyznaniu dotacji w wysokości blisko 133 tys. zł na zakup aparatury medycznej do udzielania świadczeń ginekologicznych w ramach oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Łapach.

Radni zdecydowali też o wsparciu finansowym Gminy Gródek ( 5 tys. zł.), dzięki któremu OSP Załuki będzie mogło zakupić radiotelefony nasobne.

Radni uczcili też minutą ciszy pamięć o uczestnikach walk podczas Bitwy o Lwów 1918-1919, w polskiej historiografii ta określanej jako Obrona Lwowa. Był to szereg walk polsko-ukraińskich, trwających od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia.