XIX sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 2 grudzień 2019 14:53

Na początku sesji 28.11.2019 r. radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Wiesława Rojeckiego - radnego ll kadencji, mieszkańca gminy Choroszcz. W ostatniej drodze towarzyszyli mu tego dnia przedstawiciele Powiatu Białostockiego: starosta Jan Perkowski, radni Adam Backiel i Andrzej Babul. Z tego powodu nie uczestniczyli w obradach od początku.

Najbardziej istotnym punktem sesji było omówienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok. Przewiduje on wydatki m.in. na drogi i SP ZOZ w Łapach. Radni pytali m.in. dlaczego nie ma konkursu na ochronę zabytków w powiecie, i skąd niemal trzykrotny wzrost wydatków na promocję. Jednak największe kontrowersje wśród radnych wzbudziła planowana budowa boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. To największa ze szkół podległych powiatowi, i dyrekcji bardzo zależy na budowie boiska.  Obiekt wg. planów  - ma być ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjny, zarówno do uprawiania lekkoatletyki, jak i gier zespołowych. Inwestycja ma kosztować ok. 1,5 mln złotych. W projekcie przyszłorocznego budżetu zabezpieczono na ten cel 250 tys. zł. Nieco ponad 400 tysięcy przyznało na budowę boiska ministerstwo sportu. Wicestarosta Roman Czepe mówił podczas sesji, że liczy też, iż mimo wszystko uda się jeszcze otrzymać ok. 200 tys. wsparcia ze strony gminy Łapy i 300 tys. od marszałka województwa.  Część radnych uważa, że to zbyt kosztowna inwestycja, pojawił się też pomysł przeprojektowania – tak by było to boisko z naturalną nawierzchnią (tańsze).  To ostatnie rozwiązanie groziłoby utratą dotacji – przekonywał wicestarosta.

Podczas sesji radni wysłuchali też sprawozdań z działalności Książnicy Podlaskiej (Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego) a także poszczególnych wydziałów Starostwa. Podczas wystąpienia dyrektor Wydziału Architektury Kariny Kurzewskiej można było usłyszeć, że ostatni rok w powiecie białostockim był rekordowy pod względem liczby wydawanych pozwoleń na budowę m.in. domów. Do 15 listopada było ich 2620. Najwięcej domów buduje się w gminach: Choroszcz, Supraśl, Wasilków i Juchnowiec Kościelny. 

W przerwie sesji starosta Jan Perkowski zaprosił na słodki poczęstunek – był to tort z okazji 1 rocznicy pracy Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji. Razem z radnymi tortem częstowali się także uczniowie Szkoły Podstawowej w Studziankach. Zjawili się na sesji w ramach zajęć, by podpatrywać pracę radnych.