XIII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 28 czerwiec 2019 14:18

Dorota Burak złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska od lipca 2019 r. Kierowała szkołą w Michałowie od września 2010 r. Prowadzenie placówki od września 2019r. przejmie od Powiatu Białostockiego gmina Michałowo.

Radni podczas czwartkowej sesji debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok, przygotowanym przez dyrektorów poszczególnych jednostek i wydziałów Starostwa. To pierwszy taki dokument, jego opracowanie nakazuje od tego roku ustawa o samorządzie powiatowym. Po debacie radni udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r, przygotowane przez skarbnik Martę Szczukę. Następnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego. 24 radnych było za, 1 osoba nie oddała głosu, dwoje radnych było nieobecnych.

Powiatowi radni przyjęli Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach, przygotowanego przez dyrektor Urszulę Łapińską. Wynika z niego, że sytuacja szpitala nie jest dobra, a przewidywana strata na koniec roku może wynieść 6 mln zł. Dyrektor poinformowała, że opóźnienie w spłacie wierzytelności wynosi około 3 miesięcy, ale tego typu placówki w kraju mają opóźnienia sięgające nawet roku. Za przyjęciem raportu głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 3 głosu nie oddało, 4 radnych było nieobecnych.

Radni Powiatu Białostockiego podjęli też uchwałę o wystąpieniu ze Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”.