XI sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 27 maj 2019 12:24

Jednym z pierwszych punktów sesji (21.05.2019 r.) był raport na temat bezpieczeństwa w powiecie, przedstawiony przez Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Wojciecha Macutkiewicza. Z danych za lata 2017 i 2018 wynika, że poziom bezpieczeństwa wzrósł.  W roku 2017 w powiecie były 1524 różnego rodzaju przestępstwa, a w roku 2018  było ich  1391.   Wykrywalność wyniosła 68,5%.

Komendant poinformował też, że w powiecie białostockim powstają dwa nowe komisariaty – w Zaściankach i Tykocinie.  W Zaściankach ma być oddany do użytku w lipcu, a w Tykocinie prawdopodobnie w listopadzie.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wiesław Kulesza mówił o rosnącej liczbie zachorowań na odrę.  Przyczyną jest masowy napływ Ukraińców pracujących w Polsce, i rosnąca liczba osób, które odmawiają wykonania szczepień ochronnych u swoich dzieci. 

Inspektor zwracał też uwagę na fakt, iż woda w większości basenów w powiecie nie spełnia norm. W wodzie występują m.in. związki chemiczne i rakotwórcze, bakterie wywołujące np. atypowe zapalenie płuc czy zapalenie ucha zewnętrznego. Niestety, w kwestii wymuszenia poprawy jakości wody inspektorzy sanitarni mają utrudnione zadanie, wszystko przez przepisy prawne – podkreśla Wiesław Kulesza.

Radni powiatu decydowali też na sesji m.in o zmianach w budżecie.  Ponadto, przekazali Zarządowi Powiatu Białostockiego wniosek mieszkanki gminy Czarna Białostocka w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1307B na odcinku Jezierzysk – Łosiniec. Postanowili też przekazać Zarządowi Powiatu Białostockiego wniosek mieszkańców wsi Nowodworce w sprawie wykonania chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach.

W obu przypadkach radni zobowiązali Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do zawiadomienia mieszkańców o sposobie rozpatrzenia wniosku.