Nadzwyczajna sesja w trybie zdalnym

Dodana: 15 kwiecień 2020 12:35

Radni Powiatu Białostockiego podczas XXVI nadzwyczajnej sesji 9 kwietnia przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok. Zdecydowali też o pokryciu straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za ub. rok. Po odjęciu kosztów amortyzacji to kwota 2 970 946,05 zł. W związku z epidemią SARS-CoV-2 sesja odbywała się w trybie zdalnym, by uniknąć kontaktu bezpośredniego radnych. Możliwość taką dała wcześniejsza uchwała Rady – zmieniająca statut Powiatu.