Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 30 lipiec 2019 14:40

Radni Powiatu Białostockiego 29 lipca 2019 r. przegłosowali zmiany w budżecie, w związku m.in. z planowanymi inwestycjami na drogach, zakupem samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg i zakupem wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Łapach. Minutą ciszy uczcili też pamięć zmarłego kilka dni wcześniej kolegi – byłego radnego powiatowego i członka Zarządu Powiatu Białostockiego Jarosława Wądołowskiego z gminy Zawady.

Zmiany w budżecie następują w wyniku:

1. Udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:

  a) Gminę Wasilków:

  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B; droga Nr 8 – Sielachowskie – Osowicze Etap I (Gm. Wasilków)” – 858 151 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika (Gm. Wasilków)” – 35 000zł,

  b) Gminę Supraśl:

  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo – Henrykowo (Gm. Supraśl)” – 632 413 zł,

  c) Gminę Dobrzyniewo Duże:

  • „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – 10 000 zł.

2. Zwiększenia dochodów z tytułu udzielonej i planowanej do pozyskania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji:

  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B; droga Nr 8 – Sielachowskie – Osowicze Etap I (Gm. Wasilków)” – 1 447 133 zł,
  • „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo – Henrykowo (Gm. Supraśl)” – 1 080 113 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B na odcinku Gąsówka Skwarki – Gąsówka Osse (Gm. Łapy)” –1 385 228 zł.

3. Przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Białymstoku – 253 600 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych:

Poz. 3 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B na odcinku Gąsówka – Skwarki Gąsówka Osse (Gm. Łapy) – odcinek o dł. 1 350 m” – zwiększa się środki własne powiatu – 707 386 zł, wprowadza się dotację z budżetu państwa – 1 385 228 zł,

Poz. 4D. Wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 10 000 zł, środki własne powiatu w wysokości 10 000 zł przewidziane są do wydatkowania w 2020 roku (zadanie zapisane w przesięwzięciach w WPF),

Poz. 5 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo – Henrykowo (Gm. Supraśl)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 632 413 zł, wprowadza się planowaną do pozyskania dotację z budżetu państwa – 1 080 113 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 132 413 zł,

Poz. 6 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B; droga Nr 8 – Sielachowskie – Osowicze Etap I (Gm. Wasilków)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 858 151 zł, wprowadza się planowaną do pozyskania dotację z budżetu państwa – 1 447 133 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 58 151 zł,

Poz. 8D Wprowadza się nowe zadanie „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony” – wprowadza się środki własne powiatu – 120 000 zł,

SP ZOZ Łapy w ramach wdrażania standardów jakości i poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem kupi m.in. meble ze stali kwasoodpornej, urządzenie do dekontaminacji, dezynfektory i urządzenie chłodnicze do przechowywania leków w aptece.