Nadzwyczajna sesja powiatu

Dodana: 9 maj 2019 10:32

7.05.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Białostockiego. Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 000 zł następują w wyniku:

  1. Zwiększenia dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminę Łapy na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębów: Łapy Dębowina, Płonka Kościelna i Wólka Waniewska – 20 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 000 zł następują w:

– rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie wydatków bieżących o otrzymaną pomoc finansową – 20 000 zł,

– rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 519 zł,

– rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków:

  • majątkowych o środki:
  1. wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2019 roku –113 481 zł,
  2. zakup licencji – 49 000 zł,
  3. zakup niszczarek i szafek z zabezpieczeniem w celu spełnienia wymagań RODO –10 000 zł,

 

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 180 000 zł następują w:

– rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach”  – 180 000 zł.