LVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 29 maj 2018 12:47

24 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata
  2018-2028,
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2017 roku.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu.
 7. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2017.
 8. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego
  w zakresie weterynarii.
 9. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wniosek Klubów Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Naszego Podlasia i Niezależnych dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został rozpatrzony negatywnie.