IX sesja Rady Powiatu Białostockiego (wyjazdowa)

Dodana: 26 kwiecień 2019 14:33

25.04.2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się IX sesja Rady Powiatu Białostockiego.  Pierwszy raz radni powiatowi reprezentujący 15 gmin, obradowali poza Białymstokiem.  Radnych, dyrektorów jednostek i gości przywitał na wstępie burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. Następnie opowiadał o gminie, prezentując na zdjęciach jej walory.

Radni powiatu podczas obrad m.in. zatwierdzili  roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok. Zdecydowali też o pokryciu straty SP ZOZ w wysokości 2 137 543 zł. 

Radni wyrazili też zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Leśnej 1.

Radni przyjęli też stanowisko dotyczące Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Za głosowało 18 radnych, 2 było nieobecnych, 7 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Część planowanych w przyszłości sesji Rady Powiatu Białostockiego również będzie odbywać się na wyjeździe. Radni chcą odwiedzić wszystkie 15 gmin powiatu, poznając jednocześnie ich potrzeby i problemy.

Uchwała LGBT (doc 17kB)