XXXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 8 wrzesień 2020 14:57

Informuję, iż 17 września 2020 roku o godz. 1500 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
  na lata 2020 - 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej działki nr geod. 560/5 położonej w obrębie miasta Supraśl, gm. Supraśl w ciągu drogi powiatowej nr 2389B
  Piłsudskiego w Supraślu z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej działki nr geod. 93/2 położonej w obrębie Zdroje, gm. Czarna Białostocka w ciągu drogi powiatowej nr 1320B Łosiniec – Zdroje – Bombla z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Białystok, 8 września 2020 r.