Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 13 grudzień 2018 10:20

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
  6. Sprawy różne.

 

                                                                                           Podpisała:

                                                                       Bożena Bieryło

                                                                       Przewodnicząca

                                                                       Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

 

Białystok, 12 grudnia 2018 r.