Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 13 grudzień 2018 10:14

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają
    z upływem roku budżetowego 2018.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
  7. Sprawy różne.

 

Podpisał:

Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego