Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 13 sierpień 2020 07:45

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
  3. Sprawy różne:
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 19 maja 2020 r., 5 czerwca 2020 r. oraz 17 czerwca 2020 r.

 Podpisał:

Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego