Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Dodana: 22 lipiec 2020 10:58

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ciągle aktywni w kulturze” złożona przez Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą ul. Szkolna 5, 16-001 Księżyno.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać na adres e-mailowy: m.korolczuk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku do dnia 29.07.2020 r.

 

 Ciągle_aktywni_w_kulturze (.pdf 257.17 kB)