Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Dodana: 21 październik 2020 08:54

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 21 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.korolczuk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Formularz konsultacji (.doc 317.50 kB)

Projekt programu na 2021 rok (.doc 104.50 kB)