XVI sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 1 październik 2019 15:19

26.09.2019 r. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Białostockiego. Na wstępie radni podziękowali za pracę dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy Henrykowi Smilewiczowi, który odchodzi na emeryturę. Henryk Roman Smilewicz kierował placówką od 1978 roku. W swoim wystąpieniu podczas sesji wspominał z iloma trudnościami przyszło mu się zmierzyć, jedną z najtrudniejszych sytuacji była - jak mówił - tzw. zima stulecia, kiedy to z placówki trzeba było ewakuować podopiecznych. Dziś DPS w Choroszczy to blisko 300 podopiecznych i 170 pracowników.

Na czwartkowej sesji radni podjęli dwie uchwały w sprawie przedłużenia najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości SP ZOZ Łapy na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. To pierwszy krok ku temu, by w przyszłości Pogotowie miało siedzibę tuż obok Szpitala.

Radni podjęli też m.in. uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Radni poparli też wniosek mieszkańców domów przy ul. Halickiej w Halickich, którzy zwrócili się z prośbą o likwidację nadmiernej liczby progów zwalniających w ich miejscowości. Nie uzyskali jednak na to zgody w białostockim magistracie.