Wolontariusze z powiatu białostockiego poszukiwani!

Dodana: 28 styczeń 2021 14:52

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza eliminacje powiatowe Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. W/w konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

Jego ideą jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży, młodzieżowego wolontariatu i powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, działającego według programu Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Zgodnie z regulaminem szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 kandydatów. W wyniku eliminacji Jury wyłoni po 8 laureatów w kategorii: ÓSEMKA (Junior i Senior) i ÓSEMECZKA. Z kategorii ÓSEMKA jedna osoba będzie zgłoszona do Eliminacji Ogólnopolskich. Kandydatów do eliminacji powiatowych należy zgłaszać w terminie do 24 lutego br. Do pobrania są karta uczestnictwa i regulamin (z oświadczeniem do przesłania).

KRYTERIA OCENY KANDYDATA

 1. Kryterium pracy:
  1. konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontarystycznych,
  2. motywy działania,
  3. wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów,
  4. wzorowy charakter działań,
  5. pozytywny efekt społeczny,
  6. minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej.
 1. Kryterium postawy zasługującej na wyróżnienie jest:
  1. umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą,
  2. poszukiwanie przyjaciół i promowanie braterstwa między ludźmi, w różnych sytuacjach życiowych,
  3. wzorotwórcze zachowania w życiu codziennym,
  4. pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi,
  5. prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki,
  6. odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich konsekwencji,

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

 1. Formy działania zasługujące na wyróżnienie:
  1. podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
  2. zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
  3. podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
  4. aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Konkurs organizuje Fundacja Świat na Tak. Odbywa się on w całym kraju, w tym roku to jego XXVII edycja.

Załączniki:

Regulamin(.docx 189.40 kB)

karta_zgloszeniowa-2021-ze-zdjęciem-edycja-ogólnopolska (.docx 162.14kB)