W budynku Internatu I LO w Łapach będzie winda

Dodana: 18 grudzień 2020 07:34

Dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w budynku Internatu I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach (jednostka Powiatu Białostockiego) pojawi się winda. W grudniu 2020 Powiat Białostocki na modernizację budynku, w tym m.in. budowę klatki schodowej i uruchomienie windy otrzymał 1,5 mln zł. - To bardzo wyczekiwana inwestycja, bo w II-piętrowym budynku Internatu mieszczą się też m.in filia Urzędu Pracy, Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, gdzie na zajęcia uczęszczają również osoby na wózkach inwalidzkich. Do tej pory takie osoby trzeba było do poradni wnosić.

Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymały też gminy na:

  • modernizację budynku SP1 w Czarnej Białostockiej (600 tys. zł),
  • budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Daniłowie Dużym koło Łap, przeznaczonego do opieki nad 18 dorosłymi niepełnosprawnymi (800 tys. zł),
  • przebudowę drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo – granica z gminą Poświętne /teren zabudowany/ - 1 mln zł.,
  • przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym w gminie Poświętne (1,5 mln zł),
  • dobudowę klatki schodowej i piętra we wschodniej części budynku szkoły w Sobolewie (gmina Supraśl) -2 mln zł,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ternie części wsi Tołcze i Trypucie na ternie gminy Turośń Kościelna ( 800 tys. zł.),
  • przebudowę dróg gminnych: ul. Jordyka, Bernardyńskiej i Klasztornej w Tykocinie (2 mln zł.),
  • rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach (gmina Wasilków) - 1 mln zł.,
  • I etap przebudowy (nowa nawierzchnia i poszerzenie jezdni) dróg powiatowych nr 1973B Mężenin - Nowe Chlebiotki do drogi 64 i nr 1838B od drogi 64 -Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego (Gmina Zawady), obejmującego 5 km odcinek od granicy z gminą Rutki (700 tys. zł.).