Umowa na przebudowę drogi Łapy Osse – Gąsówka-Osse

Dodana: 21 październik 2020 14:27

Przebudowana będzie droga powiatowa nr 1527B Łapy Osse – Gąsówka-Osse. To blisko kilometrowy odcinek wąskiej drogi ze starą, zniszczoną nawierzchnią asfaltową. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych Mipa. Umowę z jej prezesem Leonem Stankiewiczem podpisali (16.10) starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Marek Jędrzejewski. Jezdnia na odcinku Łapy Osse – Gąsówka-Osse będzie poszerzona do 6 - 7 m, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 3,2 mln zł, połowa kwoty pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę kwoty pokryją Powiat Białostocki i Gmina Łapy. Planowany termin rozpoczęcia prac to październik 2020 r., a termin zakończenia październik 2021 r.