Umowa dot. przebudowy drogi powiatowej w Juchnowcu Kościelnym

Dodana: 20 październik 2020 09:34

Przebudowana będzie droga dojazdowa do Juchnowca Kościelnego od strony Białegostoku. Umowę w sprawie modernizacji podpisali Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Marek Jędrzejewski i Joanna Choćko - prezes firmy Probet, która będzie wykonawcą prac.  Przebudowane będą dwa odcinki drogi powiatowej o łącznej długości 1 km (do ronda i za nim). Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o szerokości od 6 do 7 m, wraz z oznakowaniem poziomym. Wartość zadania to blisko 1,6 mln zł. Połowę stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę kwoty pokryją Gmina Juchnowiec Kościelny i Powiat Białostocki. Planowany termin rozpoczęcia prac to listopad 2020 r. Kierowcy pojadą nową drogą pod koniec września 2021 r.