Powierzchnia do wynajęcia!

Dodana: 4 styczeń 2021 15:07

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 4 m2,, zlokalizowanej na parterze budynku, zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19. Powierzchnia użytkowa przeznaczona jest do najmu na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele, związane ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu za 1 m2Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 wynosi 100,00 zł (sto złotych) + podatek VAT.

Przetarg na wyłonienie najemcy odbędzie się 26 stycznia  2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, w sali konferencyjnej.

Wadium w pieniądzu wynosi  20,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 22 stycznia 2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  22 stycznia 2021 r.  (włącznie) wpłynęło na w/w konto bankowe.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).