Oficjalne przekazanie drogi powiatowej z Białegostoku w kierunku Sowlan

Dodana: 7 październik 2020 08:02

Droga powiatowa począwszy od ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku do Sowlan ma nową, szerszą nawierzchnię z betonu asfaltowego, zbudowano też ciąg pieszo - rowerowy. Dzięki inwestycji zlikwidowany został niebezpieczny zakręt, przebudowana droga ułatwi dojazd m.in. do mieszczących się tu firm. Obecny na uroczystym otwarciu drogi (2.10.2020 r.) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski cieszył się z otwarcia kolejnego odcinka, którego budowa była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta Jan Perkowski podkreślał, że dzięki „wyprostowaniu” zakrętu, kierowcy będą tu teraz bezpieczniejsi. Zapowiedział też, że wybudowana przy tej drodze ścieżka rowerowa, ma być przedłużona.  Wielkim świętem nazwał przebudowę drogi burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. Podkreślał, że łączy ona Supraśl z Grabówką, Zaściankami i i Sobolewem. Może być także drogą awaryjną, z pominięciem Białegostoku. Wszystkim, którzy przyczynili się do budowy drogi dziękował wicestarosta Roman Czepe.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów. Jej koszt to 4,6 mln zł. Połowa kwoty pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę pokryły po połowie Gmina Supraśl i Powiat Białostocki.