Odbiór techniczny przebudowanej ul. Zabłudowskiej w Surażu

Dodana: 28 wrzesień 2020 13:10

Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1488 B Zabłudów - Biele - Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu dobiega końca. Kosztowała 1,2 mln zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 602, 5 tys. zł, wkład własny – 604,5 tys. zł (z czego 50 % wkład Powiatu Białostockiego i 50 % Gminy Suraż).

Przebudowany odcinek ma blisko 700 m. Zamiast bruku mieszkańcy mają teraz jezdnię z betonu asfaltowego, powstały też chodniki z kostki betonowej – 565 m (260m +305m) i kanalizacja deszczowa.

25.09.2020 r. w odbiorze technicznym wzięli udział: inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg i wicestarosta Roman Czepe. Usterek nie stwierdzono. Wykonawcą prac była firma BK TRAS Roboty Drogowe.