Obrady Zarządu Powiatu Białostockiego

Dodana: 29 wrzesień 2020 12:26

Przedmiotem wtorkowych (29.09.2020 obrad była m.in sytuacja epidemiczna w podległych Powiatowi czterech Domach Pomocy Społecznej i możliwość pomocy tym placówkom. Dzięki łączeniu online w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Domów.  Duże ognisko koronawirusa występuje obecnie w DPS Trzy Dęby w Choroszczy (większość osób ma przebieg bezobjawowy), w pozostałych domach pomocy zachorowań nie ujawniono. W DPS w Czerewkach 1 mieszkaniec jest w izolacji, po powrocie ze szpitala, gdzie miał kontakt z osobą zakażoną. Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu DPS w Choroszczy funduszy na zakup dodatkowych kombinezonów ochronnych.