Narada Roczna Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku

Dodana: 3 luty 2020 15:55

W czwartek, 30 stycznia 2020 r., w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku odbyła się narada roczna, dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w 2019 r. Naradę otworzył Komendant Miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski, który – wraz z przedstawicielami Komendy – dokonał podsumowania pracy Komendy Miejskiej w 2019 r. oraz przedstawił główne cele i kierunki działania na 2020 r. Wicestarosta Roman Czepe podziękował on Komendzie Miejskiej, dowództwu i wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom, za całoroczną aktywną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas narady nastąpiło przekazanie obowiązków przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. Kazimierza Kuleszę, przechodzącego na emeryturę. Wicestarosta  Roman Czepe wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Zenonem Żukowskim,  Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Pawłem Kondrackim oraz Członkiem Zarządu Janem Gradkowskim wyrazili mu serdeczne uznanie i podziękowanie za długoletnią owocną pracę w Państwowej Straży Pożarnej, w tym często na I linii.