Konsultacje społeczne w związku z pracami na torach

Dodana: 6 sierpień 2020 14:22

W związku z projektem pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica (granica państwa) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w ramach umowy nr 90/101/0035/20/Z/I z dnia 31 marca 2020 r.). Spółka Aurus Asper Sp. z o.o realizuje jako podwykonawca spółki Multiconsult Polska sp. z o.o. ww. projekt w ramach umowy podpisanej z PKP PLK S.A. 

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego (PKP PLK S.A.) Aurus Asper jest zobowiązany do przeprowadzenia II tury konsultacji społecznych z lokalną społecznością w sprawie aspektów, związanych ze zdefiniowanymi wariantami planowanej do realizacji inwestycji. W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii, ogłoszonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji społecznych w zwyczajowy sposób, tj. poprzez zorganizowanie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

Ankieta do wypełnienia tu:

(załącznik)

Ankietę prosimy odesłać  na adres: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl