Historyczna przysięga Terytorialsów w Białymstoku

Dodana: 26 wrzesień 2019 10:17

Uroczysta przysięga składana przez podlaskich Terytorialsów na sztandar 1PBOT odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45a)
28.09.2019 o godz. 14:00.
Po raz pierwszy w Białymstoku zaprezentowany zostanie sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który 27.09.2019 r. w 80. Rocznicę Polskiego Państwa
Podziemnego i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbierze dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski.

Najbliższa sobota będzie momentem historycznym w dziejach 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – prawie 190 nowych żołnierzy po raz pierwszy złoży przysięgę
na sztandar. Od tej pory pod tym właśnie sztandarem będą wspierać i bronić swojej „małej Ojczyzny”. Znaczenie tego dnia podkreśla zastępca dowódcy brygady ppłk
Mieczysław Gurgielewicz:

„Będziemy służyć pod jednym wspólnym sztandarem, który jest wyrazem największego zaufania społeczeństwa, a dla żołnierzy wyrazem najwyższej gotowości
do obrony lokalnej społeczności. Nasz sztandar niesie 4 wyróżniające symbole: Herb Województwa Podlaskiego, inicjały patrona brygady, odznakę pamiątkową brygady,
ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej, który to nosili na piersi nasi poprzednicy, żołnierze podziemia niepodległościowego działającego na Białostocczyźnie. To cztery
elementy tożsamości brygady, które określają kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. I właśnie przysięga, która odbędzie się w sobotę, je wszystkie urzeczywistnia. Podczas
białostockich obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierze z województwa podlaskiego, w otoczeniu pododdziałów towarzyszących, kombatantów, gości, swoich
rodzin, Komitetu Fundatorów Sztandaru złożą przysięgę na sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która dziedziczy tradycje oddziałów bojowych Armii
Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” działających na terenie Podlasia. To wielki moment w historii brygady i oddanie czci
naszym poprzednikom”.

Sobotnia przysięga 1PBOT będzie piątą przysięgą w 2019 r. Na listopad zaplanowane jest ostatnie szkolenie Podlaskich Terytorialsów.