Budżet Powiatu Białostockiego uchwalony

Dodana: 22 grudzień 2020 13:09

Powiatowi radni (21.12.2020) zdecydowali o przyjęciu budżetu na przyszły rok. Głosowanie nad projektem planu finansowego było głównym punktem XXXVll Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

W 2021 roku dochody Powiatu Białostockiego mają wynieść 165,6 mln zł, wydatki 176,9 mln zł. Z tego na zadania inwestycyjne radni przeznaczyli prawie 78 mln zł – wylicza skarbnik Marta Szczuka.

To ma być budżet proinwestycyjny, ale obejdziemy się bez kredytu, głównie dzięki funduszom z zewnątrz - z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówił podczas sesji starosta Jan Bolesław Perkowski. Najwięcej pieniędzy powiatowi radni chcą przeznaczyć na budowę dróg, ponadto na pomoc społeczną, zdrowie, oświatę i inne. Wśród ważnych inwestycji starosta wymienił np. siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg, który od 20 lat mieści się w wynajmowanym budynku, co rocznie kosztuje Powiat 100 tys. zł, a warunki tam nie są zbyt dobre.

Wybrane plany budżetowe na rok 2021.

 1. Drogi publiczne powiatowe:
  • Gmina Choroszcz: 10 785 356, 28 zł
  • Gmina Czarna Białostocka: 2 198 353,73 zł.
  • Gmina Dobrzyniewo Duże: 1 015 764, 17 zł.
  • Gmina Gródek: 1 132 157, 94 zł.
  • Gmina Juchnowiec Kościelny: 8 219 622, 61 zł.
  • Miasto i Gmina Łapy: 2 860 516, 27 zł.
  • Gmina Michałowo: 826 615, 82 zł.
  • Gmina Poświętne: 1 304 526, 34 zł.
  • Gmina Supraśl: 5 004 541, 01 zł
  • Gmina Suraż: 886 746, 86 zł.
  • Gmina Turośń Kościelna: 1 595 189, 72 zł.
  • Gmina Tykocin: 911 830, 26 zł.
  • Gmina Wasilków: 124 784, 00 zł.
  • Gmina Zawady: 2 438 281, 67 zł.
  • Gmina Zabłudów: 6 693 709, 31 zł.
 2. Inwestycje i zakupy na rzecz funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg: 1 020 000 zł.
 3. Kwota wydatków zaplanowana na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi: 15 076 241 zł.
 4. Wydatki w roku 2021 na nieodpłatną pomoc prawną są zaplanowane na kwotę 396 000,00 zł.
 5. Na zadania pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 45 615 210 zł.

Na poniedziałkowej sesji Rada Powiatu Białostockiego przyjęła też stanowisko w obronie dobrego imienia Jana Pawła II.

Nastąpiło coś niewyobrażalnego, także w Polsce. Ale tak to jest. Jesteśmy podzieleni. Są ludzie konserwatywni, lewicowi, liberalni i są ludzie, co szanują wartości chrześcijańskie i co z nimi z walczą – mówił wicestarosta Roman Czepe. Zaznaczył, że zaczęto snuć domniemania i źle wypowiadać się o osobie Jana Pawła II, po analizie postępowania kardynała Theodore’a McCarrick’a, który „miał ogromne wpływy i który bardzo mocno oszukał Jana Pawła II”.

Wicestarosta Roman Czepe dodał, że przygotowano ponad 400-stronicowy raport, z którym chyba nikt się nie zapoznał. Wówczas zaczęto obrażać papieża w Polsce i na Podlasiu. Przytoczył pomysły różnych partii, które chciałyby odebrać tytuł honorowego obywatela w Białymstoku i Poznaniu.

Głos w sprawie zabrali też inni radni. Część była przeciwna przyjmowaniu stanowiska. Ostatecznie stanowisko przyjęto 18 głosami za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Dziewięciu radnych nie oddało głosu.

Stanowisko w obronie papieża JP II jest tu:

Stanowisko (.pdf 90.44 kB)