Dotacje z budżetu Powiatu Białostockiego na poprawę bezpieczeństwa

Dodana: 24 lipiec 2020 15:08

Blisko 300 tys. zł wyniosły w sumie dotacje na poprawę bezpieczeństwa, przyznane w tym roku z budżetu Powiatu Białostockiego. Czeki potwierdzające przyznane fundusze, odebrali w OSP Klepacze przedstawiciele 15 jednostek i gmin. 22 lipca 2020 r. w spotkaniu uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Białystoku insp. Maciej Wesołowski, Komendant Miejski PSP st. bryg. Robert Dzierżek, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, prezesi i komendanci jednostek OSP w powiecie białostockim, duchowieństwo. Rolę gospodarzy pełnili starosta Jan Perkowski, wicestarosta  Romana Czepe, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu (również w roli Komendanta Powiatowego OSP) , wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski i radny Adam Backiel – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Powiatu.

 1. Komenda Miejska Policji w B-stoku Komendant- Maciej Wesołowski - Komenda Miejska Policji w Białymstoku - (zakup pojazdu służbowego oznakowanego - 30 000,00)
 2. OSP w Klepaczach - Komendant - Piotr Dojlida - (zakup nowego średniego sam. poż. - 40 000,00)
 3. OSP w Złotorii       Komendant - Ireneusz Jabłoński - (I etap rozbudowy budynku OSP w Złotorii - 5 000,00)
 4. OSP w Czarnej Białostockiej - Prezes - Wiesław Siedlecki - (zakup ubrania i hełmu ochronnego - 6 000,00)
 5. OSP w Gródku      Prezes - Michał Cywoniuk - (zakup nowego ciężkiego samochodu rat. - gaśn. 50 000,00)
 6. OSP w Pietkowie  Prezes - Patryk Puczkowski (zakup średniego samochodu rat.gaśn. 40 000,00)
 7. OSP w Ogrodniczkach - Prezes - Jolanta Matejczuk - (zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 3 000,00)
 8. OSP w Suraż - Prezes - Grzegorz Kłosko Suraż - (zakup ubrań specjalnych oraz hełmów 5 000,00)
 9. Gmina Tykocin ( dla OSP w Siekierkach) - (remont remizy OSP  Skiekierki 10 000,00)
 10. OSP w Rzędzianach - Prezes - Łukasz Rzędzian - (zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych - 5 000,00)
 11. OSP w Nowodworcach - Prezes - Wojciech Domanowski (zakup drabiny - 1 100,00)
 12. OSP w Studziankach - Prezes - Arutr Bułynko - (zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego - 40 000,00)
 13. OSP w Wasilkowie - Prezes - Michał Król - (zakup sprzętu i umundurowania strażackiego - 10 000,00)
 14. OSP w Zabłudowie - Prezes - Jarosław Kazimierczuk - (zakup średniego samochodu rat-gaśn.  - 40 000,00)
 15. OSP w Zawadach  Prezes - Marek Mężyński - (remont strażnicy OSP w Zawadach - 5 000,00)

Dotacje na poprawę bezpieczeństwa są przyznawane przez Powiat Białostocki rokrocznie.