Wysokie noty Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w ocenie kształcenia zawodowego

Dodana: 24 kwiecień 2019 14:40

W kwietniu 2019 na zaproszenie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr i Marszałka Województwa Podlaskiego, dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej  Białostockiej  Anna Matląg przedstawiła działania szkoły na konferencji  „Szkolnictwo zawodowe w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego”.  Dyrektor prezentowała osiągnięcia  Zespołu Szkół i dobre praktyki szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej funkcji szkoły w środowisku lokalnym. Zespół Szkół w Czarnej kolejny rok uczestniczy w projekcie,  związanym z kompleksowym wsparciem systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF, a badania dotyczące  działań szkoły, bazy edukacyjnej, współpracy z pracodawcami i instytucjami oraz wdrażanie nowoczesnych metod i form kształcenia złożyły się na to, że szkoła uzyskała wysokie oceny Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego.  Atutem szkoły jest indywidualizacja procesu nauczania, co podkreślali podczas konferencji  jej organizatorzy.  Mała szkoła jaką jest Zespół Szkół, znajdująca się w niewielkiej miejscowości jaką jest Czarna Białostocka ma swoje mocne strony na tle dużych podlaskich placówek edukacyjnych – uważa dyrektor Anna Matląg.  Każdy uczeń jest dla nas ważny, co mogą potwierdzić rodzice i młodzież, uczęszczająca do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej - dodaje dyrektorka.