Uwaga – będzie doskwierać nam susza!

Dodana: 9 maj 2019 10:32

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: w okresie maj – sierpień 2019 roku na terenie Polski, przewidywane są niekorzystne warunki pogodowe:

  • temperatura powyżej średniej z ostatnich lat,
  • liczba dni z opadem poniżej normy.

W efekcie – jak informuje RCB, możliwy jest rozwój długotrwałej suszy hydrologicznej i suszy rolniczej, może również nastąpić wysychanie mniejszych cieków wodnych.

Upały i brak deszczu mogą też skutkować brakiem wody w studniach gospodarskich. Może też wystąpić pogorszenie jakości wody, ze względu na zwiększenie stężenia zanieczyszczeń.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uprzedza, iż możliwe są także utrudnienia poboru wód powierzchniowych dla sieci wodociągowych oraz trudności z chłodzeniem bloków w elektrowniach, z powodu niedoboru wody i jej wysokiej temperatury. Niewykluczone są problemy z prawidłowym prowadzeniem gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych.

RCB informuje, że w przypadku braku opadów, możliwe jest przesuszenie gleby i starty w rolnictwie, zwiększy się także zagrożenie pożarowe lasów i z tego powodu wprowadzane będą okresowe zakazy wstępu na tereny leśne (w części powiatu białostockiego te zakazy już obowiązują).

Obszary, na których wprowadzono okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić na stronie Lasów Państwowych:

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php